Yhteistyö valvontaviranomaisen kanssa

Artikla 31

Yhteistyö valvontaviranomaisen kanssa

Luku 4

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä

Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän sekä tarvittaessa rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän edustajan on pyynnöstä tehtävä yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa sen tehtävien suorittamiseksi.