Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetuksen luvussa 3 käsitellään rekisteröidyn oikeuksia. Tietosuoja-asetus tuo rekisteröidylle paljon uusia oikeuksia, mm. käsittelyn rajoittamiseen liittyen.