Kirkkojen ja uskonnollisten yhdistysten voimassa olevat tietosuojasäännöt

Artikla 91

Kirkkojen ja uskonnollisten yhdistysten voimassa olevat tietosuojasäännöt

Luku 9

Tietojenkäsittelyyn liittyviä erityistilanteita koskevat säännökset

1. Jos jäsenvaltion kirkot ja uskonnolliset yhdistykset tai yhdyskunnat soveltavat tämän asetuksen tullessa voimaan kattavia sääntöjä, jotka koskevat luonnollisten henkilöiden suojaamista henkilötietojen käsittelyssä, näitä sääntöjä voidaan soveltaa edelleen, jos ne saatetaan tämän asetuksen mukaisiksi.

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kattavia sääntöjä soveltavat kirkot ja uskonnolliset yhdistykset ovat sellaisen riippumattoman valvontaviranomaisen valvonnassa, joka voi olla erityisviranomainen edellyttäen, että se täyttää tämän asetuksen VI luvussa vahvistetut edellytykset.