Tietosuoja-asetus: Yhteistyö ja yhdenmukaisuus

Tietosuoja-asetuksen seitsemännessä luvussa käsitellään EU-maiden välistä yhteistyötä, avunantoa ja tietosuojaneuvostoa sekä asetuksen yhdenmukaisuutta EU maissa.

Keskinäinen avunanto

Luku 7 / Artikla 61

Yhdenmukaisuusmekanismi

Luku 7 / Artikla 63

Tietosuojaneuvoston lausunto

Luku 7 / Artikla 64

Kiireellinen menettely

Luku 7 / Artikla 66

Tietojenvaihto

Luku 7 / Artikla 67

Euroopan tietosuojaneuvosto

Luku 7 / Artikla 68

Riippumattomuus

Luku 7 / Artikla 69

Tietosuojaneuvoston tehtävät

Luku 7 / Artikla 70

Kertomukset

Luku 7 / Artikla 71

Menettely

Luku 7 / Artikla 72

Puheenjohtaja

Luku 7 / Artikla 73

Puheenjohtajan tehtävät

Luku 7 / Artikla 74

Sihteeristö

Luku 7 / Artikla 75

Tietojen salassapito

Luku 7 / Artikla 76

}