Ryhdy jälleenmyyjäksi

Mikä Tietosuojatyökalu on ja kuinka se auttaa meitä?

Useat yritykset tuskailevat tietosuoja-asetuksen vaatimusten suhteen. Tietosuojatyökalun jälleenmyyjänä autatte asiakasyrityksenne alkuun tietosuojan kartoituksessa. Asiakkaanne tulevat teidän omistuksen nk. ”koodin” alle ja voitte auttaa heitä täyttämään tietosuoja-asetuksen vaatimukset teidän vetämänä projektina, tai vaihtoehtoisesti asiakkaanne voi täyttää osaamistasonsa mukaan kaiken itse. Asiakkaidenne palvelutasosta luonnollisesti sovitte asiakkaanne kanssa, kuten ennenkin.

Tietosuojan kartoitusprojekti kannattaa aikatauluttaa ja teidän kannattaa sopia muutamia tarkastushetkiä, jolloin käytte asiakkaanne kanssa läpi sovittuja vaiheita, sekä kartoitatte, tarvitseeko asiakkaanne mahdollisesti joitakin muita palveluja teiltä, kuten apua tietosuojan kartoituksessa, tietoturvassa, koulutuksessa, tietosuojavastaavaa palvelua jne. Kaikkea tätä kartoitatte yhdessä asiakkaanne kanssa Tietosuojatyökalun avulla.

Tarjoatteko tietosuojavastaavaa palveluna?

Mikäli toimitte asiakasorganisaationne tietosuojavastaavana, tämä työkalu on tehty teille. Voitte toimia useissa asiakkaissanne tietosuojavastaavana ja päästä hallitsemaan kyseessä olevan organisaation tietoja ja tilannetta mistä vain Tietosuojatyökalumme avulla. Tietosuojatyökalu auttaa teitä kartoittamaan, hallitsemaan ja ylläpitämään kunkin asiakasyrityksenne tietosuojatilaa. Tietosuojatyökalu mahdollistaa toiminnallisuudellaan, että voitte yhdellä tunnuksella hallita kaikkien asiakkaidenne tietosuojatyökalua, asiakkaidenne näin halutessa.

Mitä tuote kustantaa ja miten maksut jakautuvat?

Tuotteen hinnoittelun olemme rakentaneet niin, että asiakkaanne saa Tietosuojatyökalun kaikkialta samaan hintaan. Tuotteen avulla saatte kuitenkin monella tapaa hyötyä. Jälleenmyyntikorvauksen lisäksi voitte helposti kartoittaa asiakkaanne lisä- ja jatkotarpeita tuotteiden ja palveluiden suhteen. Tämä helpottaa työtänne, mutta ennen kaikkea se auttaa asiakastanne kohti järjestelmällisempää, hallitumpaa ja tietoturvallisempaa toimintaympäristöä.

Tietosuojatyökalun laskutus tapahtuu kuukausittain tai sopimuksen mukaan.

Kenelle Tietosuojatyökalu on tarkoitettu?

Tietosuoja-asetus koskettaa kaikkia jotka käsittelevät henkilötietoja, niin rekisterinpitäjiä kuin henkilötietojen käsittelijöitäkin. Emme ole keksineet yhtään organisaatiota, joita asetus ei koskisi. Jos tällaisen löydätte, kertokaa ja lupaamme palkita teidät jotenkin. Näin ollen, Tietosuojatyökalu sopii jokaisen yrityksen ja organisaation käyttöön ja palvelee omaa yritystänne vastaavanlaisena työkaluna sekä asiakasorganisaationne työkaluna.

Kuinka tuote hyödyntää liiketoimintaa?

Tietosuojatyökalun avulla te ja asiakkaanne täytätte tietosuoja-asetuksen edellytyksen kartoittaa, dokumentoida ja ylläpitää organisaation tietosuojaa ja pystytte täyttämään asetuksen vaatiman osoitusvelvollisuuden. Tietosuojan vaatimusten täyttäminen on askel kohti tietoturvallisempaa toimintamallia. Tämä hyöty tulisi nähdä kilpailuvalttina ja siitä kannattaa ottaa kaikki hyöty irti, myös markkinoinnissa. Kun organisaatio kertoo tekevänsä asiat tietoturvallisesti ja oikein, niin tällaisen toimijan kanssa on helppoa ja luottamusta herättävää tehdä yhteistyötä. Tästä syystä, jokainen joka käyttää Tietosuojatyökaluamme, on oikeutettu käyttämään kotisivuilla ja muussa markkinoinnissa ”Tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti toimiva organisaatio” -sertifikaattiamme.

Miten pääsemme alkuun ja milloin?

Ottamalla yhteyttä myyntiimme puh. 020 798 1360, laittamalla sähköpostia osoitteeseen sales@xcure.fi tai ottamalla yhteyttä alla olevalla lomakkeella ja kertomalla kiinnostuksenne, palaamme asiaan pikimmiten.

Tietosuojatyökaluun pääsette tutustumaan välittömästi yläpalkista ”Aloita käyttö” -linkistä. Tuotteen käyttö on kaksi (2) viikkoa veloituksetonta, eikä sido teitä mihinkään.