Tietosuoja-asetus: Tietojenkäsittelyyn liittyviä erityistilanteita koskevat säännökset

Tietosuoja-asetuksen yhdeksännessä luvussa käsitellään erityistilanteita, joita jäsenvaltiot voivat määritellä tarkemmin omassa lainsäädännössään.

}