Isikuandmete töötlemise eriolukordi käsitlevad sätted

Isikuandmete töötlemise eriolukordi käsitlevad sätted

Andmekaitsemääruse 9. peatükis käsitletakse konkreetseid olukordi, mida liikmesriigid võivad oma õigusaktides täpsemalt määratleda.