Bestämmelser om särskilda behandlingssituationer

Bestämmelser om särskilda behandlingssituationer

Kapitel 9 i dataskyddsförordningen behandlar specifika situationer som kan definieras närmare av medlemsstaterna i sin egen lagstiftning.