Henkilötietojen käsittely ja virallisten asiakirjojen julkisuus

Artikla 86

Henkilötietojen käsittely ja virallisten asiakirjojen julkisuus

Luku 9

Tietojenkäsittelyyn liittyviä erityistilanteita koskevat säännökset

Viranomaiset taikka julkis- tai yksityisoikeudelliset yhteisöt yleisen edun vuoksi toteutetun tehtävän suorittamiseksi voivat luovuttaa viranomaisten tai yhteisöjen hallussa olevien virallisten asiakirjojen sisältämiä henkilötietoja viranomaiseen tai yhteisöön sovellettavan unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jotta voidaan sovittaa yhteen virallisten asiakirjojen julkisuus ja tämän asetuksen mukainen oikeus henkilötietojen suojaan.