Tietosuoja-asetus: Delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset

Tietosuoja-asetuksen luvussa kymmenen käsitellään komissiolle siirrettyä valtaa ja komiteamenettelyä.

Komiteamenettely

Luku 10 / Artikla 93

}