Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Kapitel 4 i dataskyddsförordningen behandlar bl.a. personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsansvarigas allmänna uppgifter och ansvar, bestämmelserna om säkerheten för behandlingen av personuppgifter, konsekvensbedömningen av dataskyddet samt utnämningen och uppgifterna för dataskyddsombudet.

Kapitel 4: Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde