Principer

Principer

Kapitel 2 i dataskyddsförordningen behandlar principerna för behandling av personuppgifter, samtycke och lagenligheten av behandlingen.