Vastutav töötleja ja volitatud töötleja

Vastutav töötleja ja volitatud töötleja

Andmekaitsemääruse 4. peatükis käsitletakse nt. vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate üldised tööülesanded ja vastutus, isikuandmete töötlemise turvalisuse, andmekaitsemõju hindamise ning andmekaitseametniku määramise ja ülesanded puudutavad sätted.

4. peatükk: Üldsätted