Põhimõtted

Põhimõtted

Andmekaitsemääruse 2. peatükk käsitleb isikuandmete töötlemise, nõusoleku ja töötlemise seaduslikkuse põhimõtteid.