Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele

Andmekaitsemääruse 5. peatükk sisaldab reegleid ja juhiseid isikuandmete edastamiseks väljapoole EL-i.