Lõppsätted

Lõppsätted

Andmekaitsemääruse 11. peatükk käsitleb määruse jõustumist ja selle seost mõne direktiiviga.